Generální opravy

 • Kompletní demontáž stroje na podskupiny a jednotlivé součástky
 • Vyčištění, kontrola všech dílu a stanovení míry jejich opitřebení
 • Výměna nebo regulace opotřebených dílů
 • Oprava vodících ploch a jejich přebroušení do geometrické přesnosti
 • Výměna ložisek
 • Výměna hydraulických a těsnících prvků
 • Výměna vzduchotechnických prvků
 • Přebroušení vřetene a výměna jeho uložení
 • Výměna mechanizmu upínání
 • Výměna čerpadel a centrálního mazání
 • Vyčištění rozvadšče a výměna ovládacích prvků
 • Výměna kabeláže po stroji, spínacích a kontrolních čidel
 • Oprava (výměna) ovladacího panelu
 • Kompletace stroje a dolícování do geometrické přesnosti
 • Oživení a zkouška funkčnosti
 • Finální nátěr
 • Záběh stroje a předání
Zdeněk Novotný
Tel: 602 771 908
E-mail: info@zdeneknovotny.cz
Provozovna
Táborská 4297/197, 615 00 Brno
areál MAGNETO s.r.o.